Homepage  >  Laundry and cleaning  >  Washing  >  Detergents  >  Liquid  >  Wansou Special Color liquid detergent for colored laundry 16 doses 1 l
Sold

Wansou Special Color liquid detergent for colored laundry 16 doses 1 l

-6%

Wansou Special Color liquid detergent for colored laundry 16 doses 1 l
Our Price
2.03 EUR with VAT 0%
Save money 0.13 EUR (6%)
Price in our store
2.16 EUR with VAT
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 2.03 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:67203
EAN:8595025818423
Producer:Tomil, s.r.o.
Brand:Wansou  (web)
Wansou
Product description
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé

Speciální prací prostředek na praní barevného prádla s příjemnou svěží vůní.

  • Obsahuje látky na ochranu barev, pere velmi šetrně a nenaruší vlákna tkanin. 
  • V případě silného zašpinění použijte jiné speciální prostředky k tomu určené. Dodržujte pokyny výrobce textilií.

5-15% Aniontové a neiontové Povrchově aktivní látky, <5% mýdlo, parfém, Citronellol, Butylphenyl methylpropional, hexyl Cinnamal, Linalool, Benzisothiazolinone.

Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje alkoholy, c12-15-rozvětvené a lineární, etoxylované (>2,5 EO) a benzensulfonovou kyselinu, c10-13-alkyl deriváty, sodné soli.

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. 

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
No Reviews found.
Discussion about product
Discussion: Wansou Special Color liquid detergent for colored laundry 16 doses 1 l

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Product description
Customer reviews

Speciální prací prostředek na praní barevného prádla s příjemnou svěží vůní.

  • Obsahuje látky na ochranu barev, pere velmi šetrně a nenaruší vlákna tkanin. 
  • V případě silného zašpinění použijte jiné speciální prostředky k tomu určené. Dodržujte pokyny výrobce textilií.

5-15% Aniontové a neiontové Povrchově aktivní látky, <5% mýdlo, parfém, Citronellol, Butylphenyl methylpropional, hexyl Cinnamal, Linalool, Benzisothiazolinone.

Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje alkoholy, c12-15-rozvětvené a lineární, etoxylované (>2,5 EO) a benzensulfonovou kyselinu, c10-13-alkyl deriváty, sodné soli.

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. 

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

No Reviews found.


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ