Homepage  >  House and housing  >  Health  >  Disinfection  >  Savo Original water and surface disinfection effectively removes 99.9% of 10 kg bacteria
Sold

Savo Original water and surface disinfection effectively removes 99.9% of 10 kg bacteria


Savo Original water and surface disinfection effectively removes 99.9% of 10 kg bacteria

disinfection of Water and surfaces, effectively removes 99.9% of bacteria

Our Price
6.91 EUR with VAT 0%
This product can not be bought separately.
Quantityks
Ask the sellerWatchdog
Current bid is 6.91 EUR including VAT
  Let me know when the price is smaller than    EUR including VAT
  Let me know about each change in price
Your e-mail address  
Ask a question
Name:
Email:
Phone:
' '
Opište kód:
Question:
Share
Code:1810853
EAN:7615400181902
Producer:Unilever
Brand:Savo®  (web)
Savo®
Product description
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí
Safety notice

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Customer reviews
6.91 EUR
100%
VELKÉ BALENÍ VYJDE CENOVĚ NEJLÉPE
Discussion about product
Discussion: Savo Original water and surface disinfection effectively removes 99.9% of 10 kg bacteria

This item has not been discussed yet. If you want to be first, click on the button Add a contribution

Links
Bezpečnostní list
Product description
Customer reviews
Links
Safety notice

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

6.91 EUR
100%
VELKÉ BALENÍ VYJDE CENOVĚ NEJLÉPE
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drugstore, Cosmetics CZ